Phòng khám chuyên khoa mắt, Kính mắt Ngọc Hà1


618 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 098008232

Email: 0906880119