Máy Đo Mắt NIDEK ARK-1S

Máy Đo Mắt NIDEK ARK-1S

Liên hệ

Mô tả

Đối với dòng ARK-1S : tích hợp sẵn biểu đồ thị lực (VA Chart),  giúp kiểm tra chính xác độ ADD của mắt, cho kết quả tối ưu hơn

Tùy chỉnh : Thị lực chưa điều chỉnh (Uncorrected VA), Thị lực đã điều chỉnh (Corrected VA), đo khoảng cách & tầm nhìn gần

Khoảng cách đo : < 0.1, 0.1, 0.25, 0.32, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8, 1.0, 1.25 (mm) hoặc < 20/200, 20/200, 20/80, 20/60, 20/50, 20/40, 20/30, 20/25, 20/20, 20/16 (feet)

Phạm vi đo chính xác : Độ cầu (Sph) : 0,00 ~ ± 20,00 D (VD = 12 mm) - bước nhảy 0.25 D

Độ loạn (Cyl) : 0,00 ~ ± 8,00 D (bước nhảy 0.25 D)

Trục (Ax) : 0,00 ~ 180⁰ (bước nhảy 1⁰/5⁰)

Bình luận

Sản phẩm khác